IconHoltePortalen
IconBedrift
IconOversikt
IconBedriftsadministrasjon
IconDetaljer
IconAvtaler
IconPersonalstyring
IconLegg til bruker
IconImport
IconBedrift CV
IconKonto
IconDetaljer
IconPårørende
IconBonuser
IconUtdannelse
IconKurs
IconDokumenter
IconLisens
Icon(Prosjekter)Legge til og fjerne brukere fra prosjekter
IconGDPR (Slette ansatte)
IconVarslinger
IconTilganger
IconBroadcast
IconMerkelappadministrasjon
IconMottatte prosjektinvitasjoner
IconE-post
IconInnstillinger
IconChat
IconRutiner
IconNy håndbok
IconNy rutine
IconMaler
IconRedigere Rutine
IconRevidere dokument
IconÅpne
IconTime
IconGenerelle innstillinger
IconLønnsarter
IconFraværskoder
IconKjørebokintegrasjon
IconKalender
IconRegistrere timer og kostnader
IconFerie og fravær
IconLåsing av timer
IconTimesaldo
IconRapporter
IconOppsett
IconVedlikehold
IconEksport av timer til lønn
IconMaler
IconAktivitetsmaler
IconKostnadsmaler
IconFaktura
IconFakturaliste
IconNy faktura
IconEksport av bilag
IconRapporter
IconEHF Faktura
IconInnstillinger
IconProsjektøkonomi
IconTilbud
IconInnstilling
IconBefaringer
IconMine tilbud
IconNytt tilbud
IconTilbudslinjer
IconEgen Prisbase
IconHolte Prisbase
IconEndreknapp
IconTilbudsdokument
IconVedlegg
IconMaler
IconEkspempel på standartekster
IconVarehandel
IconOrdre
IconIntegrasjoner
IconKjørebok
IconOversikt
IconTurer
IconFlåteoversikt
IconKilometerstand
IconOfte besøkte steder
IconLegg till nytt kjøretøy
IconKjøretøy
IconBil/ bruker-kobling
IconGPS-loggere
IconGPS-logger innstillinger
IconMiljø
IconKostnadsinnstillinger
IconRapporter
IconVarslinger
IconMannskapsliste
IconByggekortlesere
IconGjestekort
IconAvvik
IconAvviksregister
IconRapporter
IconAvviksstatistikk i prosjekter
IconAvviksstatistikk grafisk
IconEndring
IconEndring
IconRapporter
IconOppgaver
IconOppgavelisten
IconOppgavegruppe og oppgaver
IconVarsling på oppgaver
IconRapport
IconRessursplanlegger
IconOppsett
IconJobbe i tidslinjen
IconSjekklister
IconEgendefinerte sjekklister
IconProsjektmaler
IconStatistikk
IconEndre varslingsregler
IconRisikoanalyse
IconRisikoanalyse
IconRisikoområder
IconArbeidsoppgaver
IconUønskede hendelser
IconTyper
IconRisikoanalysemaler
IconNivåbeskrivelser
IconDokumenter
IconKoble opp Microsoft 365
IconBruk av Microsoft online
IconDokumenter
IconBedriftsmaler
IconDokumenteditor
IconKontakter
IconLegg til kontakt
IconImporter kontakter
IconFakturavilkår
IconOppgaver på kontakt
IconProsjekter
IconEpost
IconDokumenter
IconKontrakt
IconPubliseringsverktøy
IconOpprette håndbok
IconPublisere en håndbok
IconKnytt publisert hånbok til lisens
IconInspeksjoner
IconInspeksjoner- Planer
IconInspeksjoner- Varslinger
IconInspeksjoner- Maler
IconInspeksjoner- Områder
IconInspeksjoner- Rapporter
IconInspeksjoner- Statistikk
IconInspeksjoner- Type
IconVareregister
IconOppslag
IconVedlikehold
IconImport
IconProsjekt
IconOversikt
IconNytt prosjekt
IconProsjektliste
IconProsjektvelger
IconImport av prosjekter
IconProsjektadministrasjon
IconUnderprosjekter
IconDetaljer
IconBroadcast
IconDeltakere
IconProsjektinvitasjoner
IconLast opp BIM
IconProduksjonsunderlag
IconE-post
IconChat
IconSjekklister
IconOppsett/administrasjon av sjekklister
IconMaler
IconOpprett sjekkliste
IconLegg til produksjonsunderlag
IconLegg til nytt sjekkpunkt
IconLegg til vedlegg
IconRediger sjekklister
IconSjekklisterapporter
IconRutiner
IconNy håndbok
IconNyt rutine
IconMaler
IconRediger dokument
IconTime
IconRegistrer timer og kostnader
IconLås timer
IconAktiviteter
IconNy aktivitet
IconEndre aktivitet
IconStillinger
IconTimeforbruk
IconRapporter
IconInnstilling
IconTilbud
IconMine Tilbud
IconProsjektøkonomi
IconOversikt
IconTime
IconKostnad
IconInntekter
IconKjørebok
IconTa betalt for kjøring i prosjektet
IconTurer
IconRapporter
IconInnstillinger
IconMannskapsliste
IconKom i gang med mannskapsliste
IconOversikt
IconMannskapsliste UE
IconAvvik
IconAvvik
IconRapporter
IconBIM
IconProduksjonsunderlag Avvik
IconEndring
IconEndring
IconRapport
IconOppgaver
IconOppgavegruppe og oppgaver
IconRapport
IconRessursplanlegger
IconOppsett
IconJobbe i tidslinjen
IconDokumenter
IconKoble opp Microsoft 365
IconBruk av Microsoft online
IconProsjektdokumenter
IconKontakter
IconByggSøk
IconBlankett (byggesøknad)
IconOpprette blanketter
IconMappestruktur
IconUtfylling av blanketter
IconStatus på blanketter
IconLaste opp vedlegg
IconSende e-post
IconKommentarer
IconNaboliste
IconKontrakt
IconOpprette kontrakter
IconUtfylling av kontrakter
IconSærlige bestemmelser
IconStatus på kontrakter
IconLaste opp vedlegg
IconSende e-post
IconKommentarer
IconProsjektmaler
IconEntreprisekontrakter og konsulentavtaler
IconVanlige supportsaker
IconFaktura
IconNy faktura
IconRisikoanalyse
IconInspeksjoner i prosjekter
IconInspeksjoner i prosjekter - planer
IconInspeksjoner i prosjekter - rapporter
IconMin Side
IconOversikt
IconMin informasjon
IconDetaljer
IconPårørende
IconUtdannelse
IconKurs
IconDokumenter
IconE-post
IconTilkobling via outlook 365 API
IconStart her! Koble opp en epost.
IconSteg-for steg Gmail
IconSteg-for steg Yahoo
IconInnstillinger
IconBruk av e-post
IconE-post utboks
IconChat
IconTime
IconRegistrer timer og kostnader
IconProsjekttimer
IconOversikt
IconRapport
IconKjørebok
IconMine turer
IconUspesifiserte turer
IconKilometerstand
IconOfte besøkte steder
IconKjøretøy
IconRapporter
IconMannskapsliste
IconOversikt
IconSjekklister
IconMine sjekklister
IconStart eller fortsett sjekkliste
IconAvvik
IconAvvik
IconVideresendte avvik
IconEndring
IconMine endringer
IconMine videresendte endringer
IconOppgaver
IconMine oppgaver
IconRapport
IconKalender
IconOppsett
IconJobbe i tidslinjen
IconRutiner
IconProsjekthåndbok
IconBedriftshåndbok
IconKalkulasjonsnøkkelen
IconElementer
IconPoster
IconKalkulasjon
IconOpplæring
IconVideo
IconHjelp
IconInnstillinger
IconRisikoanalyse - min side
IconInspeksjoner - min side
IconMine inspeksjoner
IconOpprett inspeksjon
IconGjennomfør inspeksjoner

© 2023 Holte AS