Personalstyring

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Personalstyring

 

I personalstyring får man oversikt over de registrerte brukerne man har i systemet. Man får en del informasjon om de ansatte blant annet når de sist logget inn i systemet.

 

Filteret benyttes for å sortere på statuser eller grupperinger man har gitt til de forskjellige brukerne, standard filtrering er; alle brukere unntatt de som har status "sluttet".
Man lager nye brukere ved å velge "Legg til" (se eget tema)
Trykk på "Endre" på en bruker for å forandre noe data om denne brukeren.
Ved å klikke pilen ved siden av "Endre" får man ytterligere valg som å skrive ut alle vedleggene lagt på en spesiell bruker, eller å legge til eller fjerne fra alle prosjekter (Se eget tema).
Ved å bruke "Flere valg" kan man enket legge til eller fjerne kolonner slik at man viser akkurat den informasjonen man ønsker.
Importer brukere ved en fileksport (se eget tema)
Trykk på "Eksporter til Excel" for å få en liste over alle ansatte i Excel
I filteret kan du filtrere deg frem til ønsket ansatt. Du kan filtrere på "status", "gruppe", "utdannelse" og "kurs".
Du kan ta ut rapporter av de ansatte for å utdannelse og kurs (se eget tema)
Trykker du på "bjellen" kan du sette opp varslinger for byggekort og for utløpsdato for kurs (se eget tema)
Ønsker du å slette ansatte permanent fra systemet kan du gjøre det ved å trykke på pilen ved siden av "Endre" og velge "Slett ansatt" (se eget tema)
Passord for brukere endres ved å markere de man vil endre for deretter trykk "Flere valg" og "Send nytt passord"

 

Trykk på pilene i hjelpefilen for å lære mer.

 

Forts under bildet

Personalstyring