Rapporter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Rapporter

 

Ta ut rapporter for alle biler. Egne rapporter for yrkesbiler, firmabiler og private biler.

 

Velg type rapport

 

Rapport for privat kjøretøy: Denne rapporten skal benyttes ved kjøregodtgjørelse. Den vil vise alle kompensasjoner og kostnader knyttet til turene, samt alle bilder som er lagt til som vedlegg til

kostnaden. I bunnen er det et signaturfelt slik at man kan få en signatur på rapporten av nærmeste leder før levering.

 

Rapport for firmabiler: Dette er en rapport som viser detaljer av all yrkeskjøring med firmabiler. Kostander registrert i turene vil vises med et skille mellom kostnader tilknyttet yrkeskjøring og

privatkjøring. Helt i slutten vil du se et sammendrag av all kjøring i valgte periode hvor det vises antall kjørte kilometer yrkeskjøring og privatkjøring.

 

Sammendrag for firmabiler: En mindre detaljert rapport som kun viser total mengde kjørt med et kjøretøy, viser skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring. Kan brukes for å se på mange kjøretøy samtidig.

 

Rapport for yrkesbiler: Dette er en rapport som viser detaljer av alle turer med yrkesbiler både yrkeskjøring og privatkjøring. Kostander registrert i turene vil vises med et skille mellom kostnader tilknyttet yrkeskjøring og

privatkjøring. Helt i slutten vil du se et sammendrag av all kjøring i valgte periode hvor det vises antall kjørte kilometer yrkeskjøring og privatkjøring.

 

Sammendrag for yrkesbiler: En mindre detaljert rapport som kun viser total mengde kjørt med et kjøretøy, viser skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring. Kan brukes for å se på mange kjøretøy samtidig.

 

Ansatte sammendrag: En oversiktsrapport som viser sammendrag av all kjøring en bruker i systemet har utført uavhengig av biltype. Bra å bruke for beskatning av privatkjøring.

 

Fortsetter under bildet.

Rapporter - Oversikt - Bedrift

 

Velg filtre

 

Velg detaljene du ønsker for å få frem i valgte rapport.

 

Gruppe: Velg blant kjøretøy i en spesifikk gruppe
Kjøretøy: Velg hvilke kjøretøy som skal være med i rapporten
Sjåfør: Velg hvem som skal være sjåfør av turene som vises i rapporten
Låst: Velg om turene som vises i rapporten skal være låst eller ikke
Godkjent: Velg om turene som vises i rapporten skal være godkjent eller ikke
Periode: Velg hvilken periode du ønsker rapporten

 

 

Rapporter - Filter