Produksjonsunderlag Avvik

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Opplastede produksjonsunderlag vises under avvik i prosjekt.

Åpner man filene, vil avvik som er markert på filene vises.

 

 

 

 

clip0400

 

Rød markering - åpent avvik
Grønn markering - lukket avvik

 

Produksjonsunderlag med markerte avvik