Status på blanketter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesak kan fra medio juni 2019 ha fire statuser:

 

1.Pågår - Blanketter du arbeider med
2.Låst - Blanketter du anser som ferdig utfylt, men som kanskje ikke skal følge søknaden fordi signatur mangler
3.Søknad - Blanketter som skal følge søknaden
4.Erklæring - Ansvars- og kontrollerklæringer (5148 og 5149) som ikke skal følge søknaden, men oppbevares av ansvarlig søker

 

 

SOKNAD_EndreStatuser 1.3

 

 

Statusene brukes for at man raskere får et overblikk over hvilke blanketter som er ferdig utfylt og hvilke som fortsatt mangler informasjon, men også for å kunne låse blanketter for redigering og sende de på e-post.

 

Brukes statusene aktivt, får du en god oversikt over søknaden. Ved å sortere på status, gjerne ved å bruke filter, er det også enkelt å markere filer med samme status. Velg f.eks. å filtrere på Søknad for å kun se hvilke filer som skal skrives ut eller sendes kommunen på e-post.

 

 

SOKNAD_Statuser 1.3