Timeforbruk

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Timeforbruk

I Holte time kan du legge inn estimerte timer i prosjektet. Dette er et visuelt verktøy som kan hjelpe med å holde kontroll på timer underveis i prosjektet. Timene vil oppdatere seg forløpende etter hvert som ansatte fører timer. Det vil også være mulig å legge inn start og slutt dato, for å kunne se en beregning av antall timer estimert pr dag.

Timeforbruk