Oversikt

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Oversikt

 

Formålet med "oversikt" i kjørebok er å gi det den viktige kjørebokdataen et sted uten at du må ta ut rapporter eller lete i utallige turer for å finne informasjonen du leter etter.

 

Filteret

 

Område "oversikt" har noen gjennomgående "filtre" som styrer hva slags data som blir presentert.

 

clip0326

 

Det øverste "filteret" vil være hvilken type kjøretøy du ønsker å se på, du kan enten velge "alle kjøretøy" eller en av de tre typene kjøretøy vi har i systemet ("privat", "firma" og "yrke"). Det vises forskjellig data avhengig av hvilken type du ser på.
Neste "filter" styrer hvilken gruppe av kjøretøy du ønsker å se på. Grupper velges inne på detaljer for kjøretøyet.
Det siste "filteret" styrer perioden det vises data fra, her kan du velge en av de oppsatte periodene, eller velge "valgfri" for å sette periode selv.
Ønsker du å se data fra et spesifikt kjøretøy kan du velge det i listen til venstre. Da vil kun data fra dette kjøretøyet vises

 

 

Forts. under bildet

clip0327

 

I listen vil du kunne se hvilke biler som skal være synlige i flåteoversikten (globus) og hvem som er sjekket inn på bilene akkurat nå.

 

Flåteoversikt

 

Dette bildet vil i all hovedsak være likt som flåteoversikten din, forskjellen er at du kan se på et utvalg av kjøretøy isteden for alle på en gang.

 

Forts. under bildet

clip0328

 

Frakoblete enheter

 

I bildet for frakoblete enheter vil det vises alle frakoplinger i perioden du velger. Du vil kun se frakoplinger fra kjøretøyene du har valgt.

 

TIPS! Det kan være lurt å holde dette bildet ryddig. Ved å godkjenne frakoplinger vil de bli borte fra dette bildet (slettes ikke), slik at det er enkelt å få oversikt over nye frakoplinger.

 

Legg inn "kommentar" på hvorfor frakoplingen skjedde for eksempel om bilen var på service eller liknende.
Godkjenn perioden for å fjerne fra bildet. Trykk på pilen ved siden av "kommentar" og trykk "merk som godkjent"

 

Forts. under bildet

clip0329

 

 

 

Service og vedlikeholdsoppgaver

 

I service og vedlikeholdsoppgaver får du oversikt over alle planlagte oppgaver på alle kjøretøyene i bedriften.

 

Bruk filteret og type for å filtrere frem type vedlikeholdsoppgave du ønsker å få oversikt over
Velg filter og periode for å se ønskede vedlikeholdsoppgaver planlegt i perioden
Velg filter og status for å se vedlikeholdsoppgaver som er planlagt, utført eller utløpt.
Gjennomfør serviceoppgaver direkte ved å trykke på gjennomfør

 

Service og vedlikeholdsoppgaver

 

Turer utenfor arbeidstid

 

Her vil du raskt få oversikt over om kjøretøyene dine er brukt utenfor arbeidstid. Vi bruker den tiden som er registrert som arbeidstid per bil for å bestemme dette. Se tema "Kjøretøy" for å lese hvordan du gjør dette.

 

Yrkesbil: Her vises alle ikke godkjente turer utenfor arbeidstid uavhengig av om det er privat eller yrkeskjøring
Firmabil: Her vises kun ikke godkjente yrkesturer utenfor arbeidstid.

 

For å ha god oversikt over hva som ligger i denne listen anbefaler vi å låse og godkjenne turer som er sjekket og i orden. På denne måten så vil det kun være nye og ureglementerte turer i denne listen.

 

For å låse og godkjenne turer kan du trykke på "detaljer" og gjøre det herfra, eller bruke hurtigvalget i pilen ved siden av "detaljer"

 

Forts. under bildet

clip0330

 

Privatkjøring (Yrkesbil)

 

I fanen "Privatkjøring" vil du få oversikt over privatkjøring per person med valgte kjøretøy. Ønsker du å se totalt antall kjørte private kilometer i forhold til sporadisk bruk av yrkesbil må du sette "alle yrkesbiler" og ikke velge noen bil i listen.

Her vil du se antall kjørte dager og antall kilometer fordelt på alle yrkesbiler i firma. (Kravet for sporadisk bruk er 1000 km eller 10 dager, og man må ikke overstige dette for å unngå beskatning).

 

Forts. under bildet

clip0331

 

Privatkjøring (Firmabil)

 

Privatkjøring for firmabiler vil vise antall kilometer privatkjøring per ansatt. Dette er i forhold til beskattning av den private kjøringen.

 

TIPS: Når du begynner en ny måned sett filter "forrige måned" for å se hvor mye de ansatte kjørte og meld fra til regnskapsfører.

 

Forts. under bildet

clip0332

 

Statistikk

 

Statistikk vil vise splitt mellom yrke og privat kjøring. Både antall turer og antall kilometer. Her også avhenger data av periode og valgte kjøretøy

 

Forts. under bildet

clip0333

 

For private kjøretøy vil statistikken vise hvilke kostnader som er påløpt turer som er godkjent for kjøregodtgjørelse. Du vil også se hvor mange turer som er godkjent og hvor mange som står klare for godkjenning.

 

clip0334

 

Turer til godkjenning

 

For private kjøretøy vil turer som kvalifiserer til kjøregodtgjørelse legge seg i denne listen. Altså yrkesturer med private kjøretøy som er låst av sjåføren. Disse vil legge seg her til godkjenning av administrator.

Etter at turen er godkjent vil turen forsvinne fra listen.

 

clip0335