Ta betalt for kjøring i prosjektet

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Få betalt for kjøring i prosjektet

 

Oppskrift for å sette i gang automatikk i fakturering av kjøring i prosjekt:

 

MERK! Se diverse hjelpefiler for ytterligere hjelp.

 

1.Lag prosjekt
2.Plasser prosjekt geografisk i prosjektdetaljer.
3.Slå på automatisk fakturerbare turer under "Kjørebok" -> "Innstillinger".
4.Legg inn avtalt rate under "Kjørebok" -> "Innstillinger".
5.Sett opp regler for hvilke turer som automatisk skal settes til fakturerbare under "Kjørebok" -> "Innstillinger".
6.Sett eventuelle andre turer til fakturerbare i "Turer" bildet for prosjekt.
7.Lag en faktura.
8.Trykk på "Importer" og velg turer.
9.Velg ønskede turer du vil fakturere (ukentlig per måned eller et eget utvalg).
10.Kontroller at rate er rett.
11.Send faktura.