Mine tilbud

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

MINE TILBUD

 

"Mine Tilbud" viser en liste over alle tilbud laget i Holte Tilbud. Tilbudene har ulik status ettersom det er Utkast, Sendt, Tapt eller Akseptert.
Klikk "Nytt tilbud" for å opprette tilbud
Når tilbudet er ferdig utarbeidet, og du ønsker å sende dette, klikk "Send tilbud", her kan du enten sende tilbudet pr epost, eller du kan velge å skrive det ut å sende det manuelt.
På knappen "Handlinger", har du mulighet til å redigere tilbudet, eller du kan forhåndsvise tilbudet. Du kan også sende tilbudet fra denne knappen. Dersom det er behov for å kopiere et tilbud, kan du også gjøre dette fra handlingsknappen.  
Fra handlingsknappen kan du skrive ut material lister og timeliste. Du kan velge å opprette en kopi av et tilbud, dersom du ønsker å bruke dette som en mal
Fargekodene viser de forskjellige statusene et tilbud har til enhver tid. Tilbudet som har blå fargekode for "Sendt" tilbud, venter på godkjenning fra kunde. Dersom tilbudet ikke blir akseptert, vil tilbudet markeres tapt når tidsfristen er utløpt.

 

 

Mine tilbud bedrift 1

Mine tilbud bedrift 1-1

 

 

"Filter" brukes for å begrense utvalget av tilbud som vises i listen, det kan filtreres på dato, utløpsdato, status, prosjekt, kunde eller beskrivelse. Marker ønsket filter og velg fra rullgardin meny.

 

 

Mine tilbud bedrift 2