Generelle innstillinger

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Her settes arbeidstid for jule- og nyttårsaften ved å endre til aktuell verdi

Timepris

Timepris kan settes på aktiviteter eller på stillinger. Velg hva som ønskes å bruke ved å klikke på aktiviteter eller stillinger. Stillinger opprettes i Bedrift og personaladministrasjon. Klikk deg inn på en ansatt, og scroll ned til stilling.

Klikk på tannhjulet, og her kan du legge til de stillingene som ønskes og velg hvilken som skal være standard.

 

Kommentar

Ønskes "tvungen" kommentar ved registrering av timer, hukes det av for det her. Det er da ikke mulig å registrere timer uten å skrive en kommentar til timeføringen. Det er likevel mulig å gå til innstillinger i prosjekt og skru av tvungen kommentar.

 

Mannskapsliste

Er det huket av for mannskapsliste aktivert, får du mulighet til å legge til standardaktivitet fra maler. Det som settes som standard her, vil komme over på alle nye prosjekt. Du kan velge å overstyre dette i prosjekt fanen. Videre må du ta stilling til timeavrunding.

 

Kostnadsrater

Er det huket av for automatisk oppdatering av kostnadsrater, vil kostnadsmalene som omhandler diett og bilgodtgjørelse oppdateres seg automatisk ihht statens satser.

 

Tegnsetting

Det er mulig å benytte ulik tegnsetting fra Holteportalen

 

Lunsj innstilling

Her settes lunsj innstilling til bedriften. Denne trekkes automatisk fra dersom start / stopp benyttes

 

Sosiale og administrative kostnader

Her settes %sats for sosiale og administrative kostnader. Dette kommer på toppen av ansattes timelønn og er grunnlag for beregning av kostpris.

 

Innstillinger 2022

 

 

LØNNSARTER

Her anbefaler vi å ta ut lønnsartliste fra det lønnssystemet dere benytter. Hvert lønnssystem har egen lønnsartliste. Sørg for at listen også inneholder konto nr. Slik er det lettere å legge til lønnsarter i Holte Time.

Legg til lønnsarter ved å klikke "Legg til", fyll inn nødvendig informasjon som lønnsart nr, navn på lønnsarten, beskrivelse og konto nr. Videre er det viktig å velge om lønnsarten skal være aktiv, skal inkluderes i mertiden,

og om lønnsarten skal være med i eksporten.

 

Lønnsart = samme lønnsart må legges inn i Holte Time som fra lønnssystemet

Navn = f.eks. fast lønn, eller timelønn

 

Lønnsartene blir med i eksporten til lønnssystemene og brukes for å beskrive om det er timelønn, fast lønn eller utlegg som skal være med på lønnseksporten.

Dette gjelder både registrerte timer og kostnader.