Utfylling av kontrakter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

De fleste av kontraktene (byggblankettene) fungerer som veivisere. Det vil si at de valgene du tar påvirker hva du får av alternativer videre i utfyllingen. Dette sikrer mer korrekt utfylling av kontraktene, samtidig som unødvendige alternativer og tekstinformasjon skjules. Først når kontrakten skrives ut, vil den komplette kontrakten vises.

 

Merk! Obligatoriske felter må som regel fylles ut for å komme videre i utfyllingen. Dersom utskrift- eller neste- knappen ikke virker eller er deaktivert, må mer informasjon gis.

 

 

Kontaktinformasjon

For at utfylling av kontrakter skal gå enda raskere, bør kontaktene i prosjektet legges til på forhånd. Kontakter er en egen modul i venstremenyen, også denne i Prosjektområdet. Åpne denne modulen og knytt til kontakter fra kontaktregisteret, ev. opprett nye kontakter dersom de ikke finnes fra før.

 

Ved utfylling av kontrakter, vil man nå enkelt kunne hente inn kontaktene i blankettene. All kontaktinformasjon legges inn automatisk.

 

1.Åpne ønsket kontrakt og gå til punktet for partene i avtaledokumentet
(parter kan være forbruker, kjøper, selger, byggeherre, entreprenør m.m.)
2.Trykk på nedtrekksmenyen til høyre for 'Velg fra kontaktregister'. Prosjektets kontakter vises i listen
3.Finn ønsket kontakt og marker denne
4.Trykk på 'Sett inn kontakt' og kontaktinformasjon legges inn i kontrakten

 

 

KONTRAKT_SettInnKontakt1.1

 

 

Når alle parter er lagt inn og kontrakten lukkes, vil en se at enkelte av disse kontraktspartene vises i kolonnen «Referanse». Opprettes samme kontraktstype mot ulike parter, vil man enkelt se hvilke kontrakter som tilhører hvem, selv om kontraktene er opprettet i samme prosjekt.

 

 

Valg for hvilke kontakter som skal vises i kontraktene

Det er fullt mulig å unngå arbeidet med å legge inn prosjektets kontakter, men da vil valget med kontakter bli like lang som bedriftens kontaktregister og anbefales derfor ikke. For å få opp denne listen med kontakter, må man selv endre til å hente fra bedriftens kontaktregister. Dette gjøres under Mer-knappen og valget Valg av kontakter.

 

 

KONTRAKT_BedriftensKontakter1.1

 

 

Eiendomsinformasjon

Enkelte kontrakter har felter for kontraktarbeidets/leveransens eiendomsinformasjon. Denne informasjonen hentes automatisk fra prosjektdetaljer og skal derfor ikke fylles ut manuelt. Er utfyllingen av prosjektdetaljer mangelfull, vil også tilsvarende felter i kontrakten være tomme.

 

 

KONTRAKT_LeveranseInfo1.1