Risikoområder

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Risikoområder

Med risikoområder mener vi en gruppering som kan favne et antall arbeidsoppgaver/ aktiviteter og tilhørende uønskede hendelser.

Bedriften kan predefinere risikoområder til bruk i risikoanalyser.

 

Predefinerte risikoområder

 

Handlingsvalg:

Opprett nytt risikoområde
Endre et risikoområde - dette innebærer at risikoområdet også blir endret i pågående, fullførte og nye analyser
Slette et risikoområde - det får ikke konsekvenser der risikoområdet er benyttet tidligere
Deaktivere risikoområdet fra bruk i en risikoanalyse  - trykk på "Endre" og velg "kan ikke velges i risikoanalyse" Det innebærer at risikoområdet ikke ønskes slettet som risikoområde (f.eks. fordi det skal brukes i vernerunder) , men det ønskes ikke benyttet i risikoanalyser.

 

 

clip0336