Oversikt

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Hensikten med prosjektøkonomi er å hjelpe brukeren av Holte portalen til å se hvor lønnsomme dine prosjekter er. Ved å legge inn timeforbruk og materialkostnader,

hjelper systemet deg til å beregne fortjeneste på hvert prosjekt på en enkel og visuell måte.

 

Oversikt

I dette bilde får du informasjon om forventet fortjeneste og kostnader fra det aksepterte tilbudet. Dersom du ikke bruker tilbud, kan du velge å legge til tilbud manuelt. Denne kaller vi legg til forenklet tilbud.

 

project-cashflow-overview1

Legg til forenklet tilbud

 

Ved å klikke på "Legg til forenklet tilbud" har du mulighet til å legge til et manuelt tilbud, eller et tillegg til opprinnelig tilbud.

 

Tittel på tilbudet
antall timer du forventer å bruke på denne jobben
timepris (intern timepris/prosjektkostnad)
pris ut (den fakturerbare satsen)
materialkostnad
påslag i %

 

Systemet regner nå ut tilbudsprisen for deg. Dersom du ønsker å justere prisen til å bli rund sum (RS), taster du enkelt inn dette. Da vil material % justere seg. Timeprisen din vil forbli uendret. Dersom du bare legger inn totalsum, vil systemet beregne inntekt og fortjeneste uten påslag. Vær oppmerksom på at Holte Cashflow vil da ikke være i stand til å beregne estimerte timer og andre kostnader.

 

Sammendrag

Systemet viser deg her hva du har estimert av inntekter, kostnader og fortjeneste.

Her har du mulighet til å vise tilbudet du har laget i tilbud, men også dersom du har laget et forenklet tilbud, kan du klikke deg inn på det igjen ved å trykke "Endre". Her kan du legge inn nye data dersom det er behov for det.

 

Inntekter

Denne viser deg oversikt over forventede inntekter og kostnader, målt mot hva som er fakturerbart (dvs. hvilke aktiviteter som er fakturerbare og ikke). Systemet viser deg så hva som er fakturert og hva som gjenstår å sende faktura på.

 

Kostnader

Denne gir deg oversikt over forventede kostnader (hvor mye du tror du kommer til å bruke av timer og andre kostnader i dette prosjektet). Underveis viser vi deg hva som er påløpt av både timer og kostnadsføringer, både hentet fra kostnader knyttet til time, men også manuelle registreringer. Differansen på hva du har forventet og hva som er påløpt, kaller vi gjenstående. Har du påløpt mer selvkost enn forventet, så blir tallet negativt og det ser ut som du har benyttet flere timer enn beregnet på jobben.

 

Faktura

Her vil du fortløpende finne fakturaer knyttet mot prosjektet. Klikk på vis faktura og fakturaen vil åpne seg. Fakturert beløp er beløp eks mva.

 

project-cashflow-add offer

project-cashflow-invoice