Fraværskoder

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Med fraværskoder kan fravær føres og knyttes mot lønn i arbeidsgiverperioden.

 

Oversikt over ulike fraværskoder finnes i lønnssystemet. Fra Holte Time er det mulig å eksportere fravær, på lik linje som timer til Huldt og Lillevik. For å gjøre en vellykket eksport av timer og fravær, er det viktig å knytte fraværskode til aktiviteten.

 

Det finnes også rapporter knyttet til fraværsregistrering. Det finnes rapporter i bedrift - time - rapporter, samt fraværsrapport på min side for den ansatte.

 

Frav.koder

 

Under maler må det lages en aktivitet som knyttet mot lønnsart og fraværskode

 

Knytte frav. til aktivitet

 

Fraværsrapport bedrift

 

Frav.rapport