Rapporter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

I avviksrapporter på bedriftsområdet kan det tas ut rapporter av avvik registrert på bedriftsnivå eller i bedriftens prosjekter.

 

Velg ut ett eller flere avvik og klikk på "Generer rapport".
Ved å klikke på "Generer rapport" og "Send ved e-post" vil rapporten legge seg som vedlegg i en post.
Ved å klikke på "Filter" kan man filtrere avvik etter bestemte kriterier som ansvarlig, når avvikene er opprettet, type avvik og hvordan avvikene er "tagget".
Merk! Klikk "Tøm filter" for å fjerne filteret.
Søkefeltet kan brukes til å søke opp avvik basert på ord i tittelen på avviket.

 

 

Bedrift avviksrapporter