Status på kontrakter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Kontrakter kan ha fire statuser: Pågår, Ferdig, Ugyldig og Prosjektmal.

Statusene brukes for at man raskere får et overblikk over aktive kontrakter, men også for å kunne låse kontrakter for redigering og sende de på e-post.

 

Statusen «Prosjektmal» brukes for å lagre delvis utfylte kontrakter som mal for gjenbruk i ev. underprosjekter. Se egen hjelpetekst for Prosjektmaler.

 

 

KONTRAKT_Status1.1

 

 

Status: Pågår

«Pågår» er standard status som alle kontraktene vil ha når de legges til et prosjekt. Kontraktene kan åpnes og fylles ut ved å trykke på knappen Åpne.

 

 

Status: Ferdig

Statusen «Ferdig» må settes manuelt. Åpne flervalgsknappen til høyre for kontrakten og trykk på Endre status til ferdig. Kontrakten vil da låses for redigering og Åpne-knappen gjøres samtidig om til en Vis-knapp. Rent teknisk betyr det at kontrakten blir omgjort til en PDF-fil når statusen settes til «Ferdig».

 

Om du likevel ikke skulle være ferdig med kontrakten, eller må gjøre noen endringer, er det bare å endre statusen tilbake til «Pågår». Kontrakten vises da ikke lenger som en PDF-fil, men kan åpnes og tilpasses ytterligere.

 

Merk!

Kontraktene må ha status «Ferdig» for å kunne sendes på e-post.

 

 

Status: Ugyldig

Statusen «Ugyldig» kan brukes som et alternativ til å slette en kontrakt, i tilfelle man kan ha behov for den senere. Statusen settes da tilbake til «Pågår».

Merk at det ikke er mulig å sette «Ugyldig» som status for kontrakter med status «Ferdig» eller «Prosjektmal».