Sende e-post

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Blanketter og opplastede filer kan sendes som vedlegg på e-post direkte fra søknadsmodulen. Valget for å sende på e-post finnes under Mer-knappen.

 

SOKNAD_Mer-knappEpost_1.3

 

 

Et annet alternativ, hvis du kun skal sende ett dokument, åpner du flervalgsknappen til høyre for filen. Valget Send på e-post vil da vises.

 

 

Merk!

For å kunne sende blanketter på e-post, kreves det at disse har statusene Låst, Søknad eller Erklæring. Rent teknisk betyr det at blanketten er omgjort til en PDF-fil slik at den kan sendes på epost.

Om du likevel ikke skulle være ferdig med blanketten, eller må gjøre noen endringer, er det bare å endre statusen tilbake til «Pågår». Blanketten vises da ikke lenger som en PDF-fil, men kan åpnes og tilpasses ytterligere.

 

 

Alle e-poster som sendes fra prosjektet legges i egen utboks både under Blankett og under Prosjektadministrasjon.