Aktivitetsmaler

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Det er lagt ved noen standard aktiviteter i applikasjonen maler. De er ment som et utgangspunkt og kan endres eller slettes. Egne kan opprettes etter behov.

Det gjøres ved å klikke på "Legg til aktivitetsmal", "Legg til navn", "Beskrivelse"," Enhet"," Intern- og eksternrate" og klikk "Ok"

Hvis aktiviteten er fakturerbar hakes det av for det,

Hak av om aktivitet er lønnsbasert eller ikke.

Endre en aktivitetsmal gjør du ved å markere aktuell mal og klikke "Endre" knappen.

Fjerne en aktivitetsmal gjør du ved å markere aktuell mal og klikke på pilen ved "Endre" knappen og "Slett".

 

company-time-act-templates

 

Kost kalkulator

Enten om du henter priser fra aktivitet, stilling eller ansatt er kalkulatoren tilgjengelig. Her kan du fylle inn timesats til den ansatte og de sosiale og administrative kostnadene hentes fra innstillinger. Videre kan du sette et påslag for å beregne hva salgspris bør være.

 

kost kalkulator aktiviteter