Naboliste

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Før du sender inn en byggesøknad, må naboer og gjenboere varsles. En naboeiendom har felles grense med den eiendommen det skal bygges på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel, bekk eller friområde.

 

I venstremenyen Naboliste henter man naboer fra kart og lager naboliste. De naboene/gjenboerne som er lagt til nabolisten, vil man kunne utarbeide og skrive ut nabovarsel til.

Trykk på "Velg fra kart" for å legge til naboer som kan varsles. Naboer kan også legges til manuelt (eget nedtrekksvalg på knappen Velg fra kart), men vi anbefaler at dette gjøres direkte fra kartet slik at opplysningene blir korrekte.

 

 

Merk!

Selve nabovarselet (blankett 5154) opprettes på samme sted som resterende blanketter i byggesaken, dvs. under venstremenyen Byggesøknad. Naboene som er lagt til nabolisten flettes inn i nabovarselet og kvitteringsdelen ved utskrift.

 

 

SOKNAD_MenyNabolisteOgKart 1.3

 

 

 

Legge til naboer fra kart

 

Trykk på aktuelle eiendommer i kartet for å legge til aktuelle naboer/gjenboere (trykk en gang til for å fjerne valget). Trykk Ok og valgte eiendommer med tilhørende opplysninger om eiere/festere, legger seg til nabolisten.

 

 

SOKNAD_KartNaboliste 11.01.2023

 

 

 

Slette naboer fra Nabolisten

 

For å slette/fjerne naboer fra Nabolisten, trykker man enten på Slett-knappen til høyre for hver nabo eller Slett valgte under Mer-knappen.

 

 

SOKNAD_SlettNabo 1.3

 

 

 

Når nabolisten er klar og nabovarselet er fylt ut, kan nabovarselet skrives ut. Gå da til Byggesøknad og legg til 5154 – Nabovarsel.

 

 

 

Visning av nabolisten

 

Nabolisten er gruppert etter Gnr. og Bnr. som standard. Under Mer-knappen kan du velge å vise naboene som en flat liste.

Med visning som flat liste kan man sortere naboene etter hvilken kolonne en ønsker.  Trykk på ønsket kolonne, og listen sorteres alfabetisk eller nummererisk, alt etter hvilken kolonne du har valgt å sortere på.

 

Det er også mulig å selv velge hvilke kolonner som skal vises i nabolisten. Trykk på Kolonner under Mer-knappen og huk av for ønskedete kolonner.