Innstillinger

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Innstillinger

I bildet for innstillinger vil du se alle kontoene du har koblet inn i holteportalen.

Trykk på legg til konto for å legge til ny konto. Følg Start her! Koble opp en e-post. For å se hvordan du kobler til en konto.
Trykk på «Endre» for å forandre innstillinger for kontoen
Trykk på pilen til høyre for «Endre» for å få frem flere valg. Her kan du sette som standard, redigere signatur eller slette kontoen.
o        Kontoen du har som standard vil være kontoen du får varslinger for, samt den kontoen som vises når du går inn for å lese e-post.
o        Signatur vil legges på når du sender e-post fra denne kontoen i HoltePortalen.
o        Slett vil fjerne tilkoblingen mellom e-posten din og HoltePortalen.

Signatur

Signaturen er per konto slik at du kan ha flere forskjellige signaturer på forskjellige kontoer. For å slå på signatur må du huke av «Aktiver».

For a lage ny signatur trykk "Legg til signatur"
Skriv hva du ønsker i denne signaturen, den vil legges i bunnen når du sender en e-post fra denne kontoen i HoltePortalen.
Bruk flettefelter for å hente inn informasjon fra personalstyringen. Da trykker du på «Sett inn flettefelter» så velger du hvilket du ønsker. Flettefeltene kan formateres om ønskelig.
Har bedriften laget en standardsignatur kan denne arves ved å trykke på «Bruk bedriftens signatur».
Har du flere signaturer kan du velge hvilken som skal være standard når du skriver epost fra denne kontoen ved å trykke "Marker som standard"

Signatur min side