Rapporter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Rapporter

 

Ta ut rapporter på bilene du er tilkoblet. Egne rapporter for yrkesbiler, firmabiler og private biler.

 

Velg type rapport

 

Rapport for privat kjøretøy: Denne rapporten skal benyttes ved kjøregodtgjørelse. Den vil vise alle kompensasjoner og kostnader knyttet til turene, samt alle bilder som er lagt til som vedlegg til

kostnaden. I bunnen er det et signaturfelt slik at man kan få en signatur på rapporten av nærmeste leder før levering

 

Rapport for firmabiler: Dette er en rapport som viser detaljer av all yrkeskjøring med firmabiler. Kostander registerert i turene vil vises med en split mellom kostnader tilknyttet yrkeskjøring og

privarkjøring. Helt i slutten vil du se et sammendrag av all kjøring i valgte periode hvor det vises antall kjørte kilometer yrkeskjøring og privatkjøring.

 

Rapport for yrkesbiler: Dette er en rapport som viser detaljer av alle turer med yrkesbiler både yrkeskjøring og privatkjøring. Kostander registerert i turene vil vises med en split mellom kostnader tilknyttet yrkeskjøring og

privarkjøring. Helt i slutten vil du se et sammendrag av all kjøring i valgte periode hvor det vises antall kjørte kilometer yrkeskjøring og privatkjøring.

 

Rapporter - Oversikt - Min side

 

 

Velg filtere

 

Velg detaljene du ønsker for å få frem i valgte rapport.

 

Kjøretøy: Velg hvilke kjøretøy som skal være med i rapporten
Sjåfør: Velg hvem som skal være sjåfør av turene som vises i rapporten
Låst: Velg om turene som vises i rapporten skal være låst eller ikke
Godkjent: Velg om turene som vises i rapporten skal være godkjent eller ikke
Periode: Velg hvilken periode du ønsker rapporten

 

 

Rapporter - Filter