Varsling på oppgaver

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Varsle oppgaver

 

Oppgaver kan varsles i systemet, nye oppgaver, oppgaver som blir satt til ferdig samt start og ferdigstillelsesdato kan man sette opp varslinger på.

 

For å sette i gang varslinger på oppgaver må man sette opp varslingsregler.

 

Trykk på knappen "Flere valg" og velg "Endre varslingsregler"
Velg om du vil endre regler for "Ny oppgave", "Ferdig oppgave", "Start" eller "Frist"
Slå varslingen på ved å huke av i boksen "Aktivert"
Velg hvem som skal motta varselet (Ansvarlig vil være alle brukere som er satt til ansvarlige for oppgaven).
For start og forfallsdato velg hvor lenge i forkant varselet skal komme, dette kan være en dag eller noen minutter.
Velg hvordan varselet skal sendes (system er varsel inne i systemet, ved epost valgt sendes en epost til registrert epostadresse for brukeren eller som push vial HolteportalAppen).

 

Bedrift - Varslinger

 

Ny oppgave: Vil sende et varsel når en ny oppgave opprettes.
Oppgave ferdig: Vil sende varsel når en oppgave blir satt til ferdig
Planlagt start: Vil sende varsel en tid før startdato for en oppgave
Forfallsdato: Vil sende varsel en tid før forfallsdato på en oppgave.

 

NB: "Ny oppgave" og "oppgave ferdig" vil sendes med valgt intervall fra innstillinger på min side. Start og forfallsdato vil sendes oppsatt tid i forveien.

 

Intervall for varslinger

 

For å slipe at det sendes et varsel hver gang det skjer noe i systemet som for eksempel få en ny oppgave eller sjekkliste så samler systemet dette opp for deg og du får et varsel i det intervallet du selv vil.

 

For å sette opp dette intervallet gå til "Min Side" deretter til "Innstillinger". Her velger du hvor ofte systemet skal sende deg varsler.

 

clip0324