Tilganger

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Tilganger og lisenser i systemet

Under «Tilganger» bestemmes roller for brukerne. Det er kun "Systemadministrator" som har tilgang til og rettighet til å administrere tilgangene.

Tilganger

Under fanen "Tilganger" kan det settes opp rettigheter for de ulike områdene. For å se hva de forskjellige rollene gir tilgang til, kan man holde musepekeren over spørsmålstegnene ved siden av hvert område. En rolle gis ved å huke av en sjekkboks.

Husk å lagre når du har gjort endringer.

TIPS: Roller gir tilgang til fanene i toppen av systemet og vil bestemme hvilket av valgene "Min side", "Prosjekt" eller "Bedrift" en bruker vil ha tilgang til.

Min side: Passer god til alle

Prosjekt: Passer godt til de som styrer og gjennomfører prosjekter. Brukere med denne rollen vil automatisk bli satt til prosjektadministrator i prosjekter de blir lagt til i.

Bedrift: Passer godt til de som skal ha en total oversikt og skal jobbe med maler som brukes i prosjektene

Forts under bildet

Tilganger

 

Lisenser

Her settes det opp hvilke moduler de enkelte brukeren skal ha tilgang til.

Tildeling av lisenser vil bestemme hvilke valg en bruker har i menyen til venstre eller hvilke apper brukeren har tilgjengelig, mens tilganger bestemmer hvilke områder de ser i toppen av systemet. Så det er kombinasjonen av disse som bestemmer hva en bruker skal kunne gjøre.

Du kan filtrere ut de forskjellige lisensene ved å bruke filteret ved siden av søk. I tillegg kan du sortere tabellen ved å trykke i ønsket kolonne. Da vil alle avhukinger legges i toppen av tabellen.

 

TIPS: Tildeling av alle lisenser til en ansatt, eller samme lisens til alle ansatte kan gjøres raskt ved å velge knappene i margene i tabellen

Forts under bildet

 

Lisens hoved

 

Lisens filtrert

 

Lisensgruppe

 

Lisensgrupper benyttes for de som ser de har mange ansatte med samme oppsett av lisenser. Dette vil være mye mer effektvt både å registrere brukere i systemet, men også å gjøre bytter i lisensoppsett.

 

1.Trykk på "Legg til" for å lage en ny lisensgruppe
2.Gi et navn du kjenner igjen til lisensgruppen
3.Huk av lisensene som skal være i gruppen og trykk lagre

 

Forst under bildet.

Lisensgruppe - Liste

 

Legg brukere til en lisensgruppe.

 

For å legge brukere til en lisensguppe må du først velge gruppen i nedtrekksmenyen i toppen. Deretter trykke på legg til i gruppe på de brukerne du ønsker.

 

Legg til lisensgruppe