Epost

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Epost

 

Du kan koble eposter eller sende eposter til en kontakt på samme måte som du kan til et prosjekt.

 

OBS! Alle administratorer vil kunne se eposter du kobler til kontakter.

 

Trykk på Ny epost  for å sende epost til kontakten. Merk at denne automatisk blir koblet til kontakten og vil være tilgjengelig for alle som kan editere kontakter.

 

Epost