Legg till nytt kjøretøy

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Kjøretøy

 

Registrer alle dine kjøretøy og koble de til en GPS logger (Kjørebok).

 

Legg til kjøretøy

 

Trykk på "Legg til kjøretøy"
Gi kjøretøyet et navn, fyll inn merke og modell samt registreringsnummer på bilen
Koble deretter kjøretøyet til en GPS logger (nummeret du finner i listen må stemme med nummeret på enheten som monteres i bilen)
Legg bilen i en gruppe om du ønsker en avdelingsvis eller annen oppdeling av bilene dine. For å lage nye grupper kan du trykke på tannhjulet ved siden av feltet for gruppe.
Velg om bilen skal synes i kart i flåteoversikten og om det automatisk skal beregnes bomregistreringer for kjøretøyet.
Spesifiser om det er privatbil, firmabil eller en yrkesbil. Disse valgene er primært tekniske i hvordan bilen oppfører seg i systemet. Se under bildet for forklaring på de forskjellige typene.

 

NB! For private biler må det avtales med eier av bilen om den skal vises i flåteoversikten!

 

Fortsetter under bildet.

Nytt kjoretoy

 

Privatbil: "Denne biltypen passer for biler som eies av de ansatte i bedriften som har krav på kjøregodtgjørelse for yrkeskjøringen de gjør". Alle turer med kjøretøyet i

  utgangspunktet være skjult for en administrator. Det vil si at uansett om man kjører i arbeidstiden eller på privaten så vil ikke turene synes. Kjører man med en privatbil i yrket kan det være

  at man har krav på kjøregodtgjørelse. For at en administrator skal kunne se og godkjenne disse turene, må turene settes til yrkeskjøring og sjåføren må låse turen.

  Turen vil da bli synlig hos en administrator, og den vil være med i rapporter.

 

Firmabil: "Denne biltypen passer for alle biler som eies av firma hvor det er lov å bruke bilen privat uavhengig av om bilen av skattemessige hensyn anses som yrkesbil eller firmabil". Alle turer satt som yrkestur være synlig for en administrator uavhengig om de er låst eller ikke. Alle turer utenfor arbeidstiden eller som settes til privat vil holdes skjult for administratorene. På denne måten vil arbeidsgiver ha god kontroll over kjøringen i yrket, men ikke se hvor bilen eventuelt brukes etter arbeidstid.

 

Yrkesbil: "Grunnet personvern passer denne biltypen best til biler som eies av arbeidsgiver og ikke skal benyttes privat" Alle turer være synlig for en administrator uavhengig av om det er privat eller yrkeskjøring.

  Her er det viktig at arbeidsgiver kan kontrollere om bilen brukes privat og ev. hvor den er kjørt etter arbeidstid.

 

MERK: Har du registrert en bil med feil "type" må du slette bilen og registrere den på nytt med riktige typen. Du vil ikke miste noe data på den "gamle" bilen.

 

 

Detaljer om kjøretøyet/Bruk av statens vegvesen API

 

Registrerden informasjonen du ønsker om kjøretøyet ditt. Om du ønsker kan du benytte oppslag mot statens vegvesens sitt kjøretøysregister ved å skrive inn registrerinsnummer og trukke "Søk". Da vil all informasjon om kjøretøyet automatisk fylles inn.

 

Valg av arbeidstid

 

Legg inn standard arbeidstid i bedriften, eller arbeidstiden til sjåføren av bilen. Dette vil være med på å skille mellom privatkjøring og yrkeskjøring.
Er det samme arbeidstid hver dag holder det å fylle ut øverste linje, deretter trykke på knappen "Sett for alle".

 

 

Fortsetter under bildet.

 

Arbeidstid

 

Velg bruker

 

Gå til fanen Bil/ Bruker-koblinger

 

Velg hvilke ansatte eller brukere som skal kunne benytte kjøretøyet ved å velge i listen "Sjåfør". Disse vil nå se kjøretøyet på "Min side" og i app, og vil kunne sjekke inn og ut om de bruker bilen.
Er det ingen spesifikke sjåfører kan du huke bort i boksen eller la det stå alle sjåfører. Nå kan alle brukere settes til førere av turer gjort med dette kjøretøyet.
Husk å registrere kilometerstand på bilen før du begynner å bruke kjøreboken.

 

Fortsetter under bildet.

Bil bruker koblinger

 

 

Flere innstillinger

 

Ved å trykke på pilen ved siden av "Endre" har du muligheten til:

Sjekke inn på bil, dette er i forhold til biler som her flere potensielle sjåfører, da kan du sjekke in for å sette deg som sjåfør. HUSK! Sjekk ut når du er ferdig å bruke bilen.
Slette bil; dette vil fjerne bilen fra listen, men turer gjort med bilen vil ikke forsvinne
Registrere kilometerstand for en bil
Se kilometerstand historikk
Legge inn standard kompensasjoner; Dette går kun på private biler og vil legge in kompensasjoner som alltid skal føres på enhver yrkestur som gjøres med bilen. Dette kan være verktøygodtgjørelse eller liknende.

 

clip0164