Utfylling av blanketter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Eiendomsinformasjon

 

Samtlige blanketter har referanse til eiendom/byggested. Denne informasjonen hentes automatisk fra Prosjektadministrasjon (detaljer) og kan derfor ikke fylles ut manuelt i blankettene. Er utfyllingen mangelfull, vil også tilsvarende felter i blankettene være tomme.

 

Merk!

Når et prosjekt opprettes i HoltePortalen og adressen skal fylles ut, anbefales å bruke den adressen som har matrikkeldata tilgjengelig. Uten matrikkeldata vil man ikke kunne hente inn naboer fra kart til bruk for nabovarsling.

Se etter kart-ikonet foran adressen, se rød pil på skjermbildet under.

 

 

Eiendom uten gateadresse

Dersom eiendommen man skal søke opp ikke innehar en gateadresse, hentes riktig adresseinformasjon ved å søke på matrikkeldata. Trykk på knappen "Hent fra matrikkelen" og tast inn kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer.

 

 

SOKNAD_MatrikkeldataAdresse_1.3

 

 

 

SOKNAD_EiendomsinfoBlankett 1.3

 

 

 

Tiltakshaver og Ansvarlig søker

 

Akkurat som for Eiendomsinformasjonen, hentes også Tiltakshaver og Ansvarlig søker automatisk inn i blankettene. Disse skal derfor heller ikke fylles ut i blankettene, men i samme "pop-up veiviser" som Eiendomsinformasjonen.

 

 

SOKNAD_InfoEiendomTTHSoker 1.2

 

 

 

Merk!

Dersom det senere blir endringer i hvem som er tiltakshaver eller ansvarlig søker i prosjektet, må man kontrollere at innsendte blanketter er låst slik at tidligere opplysninger ikke overskrives. Rent teknisk betyr det at  blanketten blir omgjort til en PDF-fil når statusen settes til Låst, Søknad eller Erklæring.

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

Ved utfylling av blanketter hvor ansvarlige foretak skal fylles ut, kan man enten fylle ut feltene manuelt eller hente inn kontaktinformasjon fra kontaktregisteret i HoltePortalen.

 

1.Åpne ønsket blankett og gå til punktet "Foretak"
2.Trykk på den oransje knappen til høyre for feltet
3.Et pop-up vindu med bedriftens kontakter åpnes: Trykk på ønsket kontakt og opplysningene legges inn i blanketten

 

 

Merk!

Når det både skal legges inn opplysninger om en bedrift og dennes kontaktperson, må man legge inn opplysningene i to omganger. Det vil da finnes 2 oransje knapper ved feltet.

 

 

soknad_leggetilkontakt 1.3

 

 

 

Beskrivelse av ansvarsområde

 

Det må erklæres om ansvarsrett for alle foretak som skal ha direkte ansvar overfor bygningsmyndighetene, dette for å sikre at tiltaket blir gjennomført i henhold til regelverket. I flere av blankettene skal ansvarsområdet til de ulike ansvarlige foretakene beskrives. For å gjøre disse blankettene enklere og raskere å fylle ut, kan ansvarsområder opprettes som maler og benyttes på tvers av blanketter og prosjekter.

 

 

Opprette og legge til maler for ansvarsområder

 

1.Åpne ønsket blankett, f.eks. 5181, og gå til punktet "Ansvarsområde"
2.Trykk på den oransje knappen til høyre for en av radene (ev. feltet)
3.Pop-up vinduet "Ansvarsområder" åpnes: Trykk på Ny
4.Ny rad legges til med teksten "Skriv inn nytt ansvarsområde"
5.Marker denne teksten og skriv inn ønsket ansvarsområde
6.Ny mal for ansvarsområde er opprettet og kan legges til blanketten
7.Kryss av for ønsket ansvarsområde og trykk på knappen Velg ansvarsområde

 

 

Merk!

Ansvarsområdet, som består av funksjon, oppgaver og tiltaksklasse, skal tilpasses prosjektet. Vi anbefaler å bruke veilederen til SAK10 § 13-5 som grunnlag når ansvarsområdene skal beskrives.

Det er viktig at ansvarsområdet beskrives korrekt og entydig, slik at det er enkelt å vise hvilket ansvar en har påtatt seg i prosjektet og at dette ikke kan misforstås.

 

BLANKETT_malansvarsområde_1.2