Produksjonsunderlag

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Produksjonsunderlaget - tegninger med mer som ligger til grunn for prosjektet kan registreres her.

 

Dette underlaget kan knyttes til sjekklister og vil vises på sjekklisteappene.

Sjekkpunkter blir logget med den versjonen (tittel og revisjonsnummer) av en tegning som lå til grunn på det tidspunktet sjekkpunktet ble satt til ok.

Videre kan avvik registeres på disse tegningene.

 

Her kan en:

Holde kontroll med underlaget som skal brukes i et prosjekt
Sikre versjonshåndtering av underlaget
Få et register som kan brukes i sjekklisteløsningen og avviksløsningen

 

Produksjonsunderlag og sjekklister

Produksjonsunderlag registreres og lastes opp
Produksjonsunderlag knyttes til sjekklister (i sjekklistemodulen)
I rapporter vil det fremkomme nøyaktig dokumentasjon over hvilket grunnlag og hvilken versjon som lå til grunn for utfyllingen av sjekkpunkter/sjekklister.

 

Produksjonsunderlag og avvik

Marker avvik på tegninger
Vedlegg av markert avvik på tegning legges ved avviket og vises i rapporter

 

 

Legg til produksjonsunderlag - to muligheter:

 

1) "Legg til referanse uten fil" betyr at en legger til en referanse uten dokument/fil

2) "Last opp underlag/Fil" betyr at man oppretter en referanse med en fil - tegning eller annet.

 

 

clip0403

 

 

Handlinger "Endre" og nedtrekksmeny

 

"Endre": Revidere opplysninger om referansegrunnlaget
"Vis versjoner": Versjoner av filen
"Last opp ny versjon": Last opp ny versjon av produksjonsunderlaget
"Åpne": Åpne filen
Vis avvik - dersom avvik er knyttet til grunnlaget.

 

 

"Deaktiver": Ikke lenger tilgjengelig som produksjonsunderlag for sjekklister
"Vis" - dersom deaktivert.
"Aktiver": Aktiverer produksjonsunderlag som har vært deaktivert.

 

Handlinger

 

 

 

Endre opplysninger om produksjonsunderlaget.

 

 

 Identifikasjon av produksjonsunderlaget - manuelle registreringer

Tittel: Vises på sjekklister og i rapporter
Filnavn
Dokumentbeskrivelse
Referansenummer/ revisjon: Vises på sjekklister og i rapporter
Revisjonsbeskrivelse
Siste revisjon

 

 

Kun lesbare data

Antall oppdateringer: Antall opplastninger av dokumentet
Filtype
Opprettet
Oppdatert (dato)
Oppdatert av

 

 

clip0402