Inspeksjoner- Områder

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Her finner du en oversikt over alle områder bedriften har opprettet. Områder fra Holte kan importeres til bedriftens egne områder.

 

Områder kan brukes til å lage maler, samt brukes ved oppsett av inspeksjonsplaner.

 

Marker et område for å få oversikt over hvilke punkter området inneholder.

 

 

Inspeksjonstype

Områder kan filtreres etter inspeksjonstype

Opprett nytt område og tilhørende punkter.

Knytt inspeksjonstype til området. Bedriften kan selv definere sine inspeksjonstyper.
Importere områder fra Holte:  Holtes områder er satt opp med »vernerunde» som inspeksjonstype.
Redigere område: Endre tittel eller type, eller slett områder.
Rediger innholdet i områder ved å legge til nye, endre eller slette punkter.
I punktene kan det legges inn forhåndsdefinert informasjon om avvik dersom avvik er basert på det aktuelle vernerundepunktet.

 

 

clip0363

 

 

Nytt inspeksjonspunkt

Inspeksjonspunkter utarbeides for å brukes når en skal gjennomføre inspeksjoner. Det er punkter som kontrolleres når en inspeksjon gjennomføres.  Inspeksjonspunktet kan også settes opp som et forhåndsdefinert forslag til tittel på et registrert avvik.

 

Det kan være hensiktsmessig å vurdere om ordlyden skal være identisk for et inspeksjonspunkt og avvik. Et inspeksjonspunkt vil normalt henvise til at et forhold er i henhold til et krav eller en forventning (det skal brukes hjelm). Mens avviket knyttet til inspeksjonspunktet tilsier at kravet ikke er innfridd (det ble ikke brukt hjelm).

 

Når man lager inspeksjonspunkter kan en sette opp forhåndsdefinert informasjon om avvik knyttet til inspeksjonspunktet. Bruker kan selv redigere denne informasjonen når inspeksjonen gjennomføres.

 

Inspeksjonspunktet må ha en tittel
Beskrivelse/krav kan benyttes til å utdype inspeksjonspunktet.
Forslag om forhåndsdefinert informasjon om avvik knyttet til inspeksjonspunktet fylles ut i den grad det anses relevant.
Merkelapp/ tag på avviket kan være nyttig for siden å kunne ta ut rapporter eller statistikk etter type avvik som forekommer i bedriften.

 

clip0364