Arbeidsoppgaver

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Arbeidsoppgaver

Bedriften kan predefinere arbeidsoppgaver til bruk i risikoanalyser.

Dette kan f.eks. være arbeidsoppgaver relatert til bedriftens definerte risikoområder

 

Handlingsvalg:

Opprett ny arbeidsoppgave
Endre en arbeidsoppgave - dette innebærer at arbeidsoppgaven også blir endret i pågående, fullførte og nye analyser
Slette en arbeidsoppgave - det får ikke konsekvenser der arbeidsoppgaven er benyttet tidligere

 

 

Arbeidsoppgaver