Inspeksjoner- Maler

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Bedriften kan utarbeide maler til bruk i inspeksjonene.

Malene kan brukes når det settes opp/ planlegges inspeksjoner både i en bedriftssetting eller i prosjektene.

 

Opprett ny mal – oppretter side med oppsett for ny mal.
Inspeksjonstype: filtrer maler basert på valgt type. Standard innstilling er alle typer.
Endre = Kombiknapp hvor en kan aktivere oppsett for endring eller foreta sletting av en valgt mal.
Klikker man på en mal i oversikten vil innholdet i malen vises.

 

clip0360

Opprett ny mal

 

Agenda

Sett opp faginnholdet i malen/ agendaen.

Maler består av områder med underliggende punkter og kan enten lages selv eller en kan bruke maler Holte har utarbeidet.

 

Opprett nye områder – legger til et nytt område i malen. Området kan lagres som et nytt område til bruk i andre inspeksjoner.
Importere områder - fra Holte eller områder bedriften tidligere har opprettet. Kun områder med type vernerunde.
Områder kan endres ved å endre eller legge til nye vernerundepunkter.

 

clip0361

 

Detaljer

I detaljer gir man malen ytterligere innhold.

Tittel er obligatorisk.

 

Foruten det kan man legge til ytterligere innhold.

Innholdet kommer opp som forhåndsdefinert innhold i en mal man velger ved planlegging av vernerunder. Men innholdet i en mal kan tilpasses når man bruker malen i en plan.

 

Tittel: Tittel på malen/ inspeksjoner
Beskrivelse: Beskrivelse som vil følge inspeksjoner
Deltakere: Det kan settes opp i malen hvilke deltakere inspeksjonen skal ha. Deltakere kan velges blant registrerte brukere i systemet.
Ansvarlig: Det kan settes opp i malen hvem som skal være ansvarlig for inspeksjonen. Ansvarlig kan velges blant registrerte brukere i systemet.
Gjenta hver - antall uker(r)
Ukedag: Ukedagen inspeksjoner skal gås.
Tidspunkt: Tidspunkt for inspeksjonene

 

 

clip0362