Inspeksjoner i prosjekter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

I prosjektområdet planlegger man inspeksjoner i prosjektet.

 

Videre kan man en hente frem rapporter fra gjennomførte inspeksjoner