Detaljer

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Prosjektets detaljer

 

Fyll inn prosjektets detaljer i de oppgitte feltene.

 

Prosjektnummer teller automatisk fra nr.1. Ønsker du å telle fra et annet nummer- velg tannhjulet i prosjektnummerfeltet og velg nummer du vil telle fra.
Det er fire system statuser i systemet

 

1.Ikke startet: En aktiv status for prosjekter i en planleggingsfase. Denne prosjektstatusen vil være synlig i hele systemet og filtrert ut i prosjektregisteret. også standard status for nye prosjekter.

 

2.Under arbeid: En aktiv status for startede prosjekter. Denne prosjektstatusen vil være synlig i hele systemet og filtrert ut i prosjektregisteret.

 

3.Ferdig: En status for fullførte prosjekter. Prosjekter med denne statusen vil ikke vises som standard i systemet men kan bli filtrert ut. Data fra prosjekter med denne statusen vil være inkludert i rapporter og statistikk.

 

4.Arkivert: En status for avbrutte/ ikke gjeldende prosjekter. Prosjekter med denne statusen vil ikke vises som standard i systemet men kan bli filtrert ut. Data fra prosjekter med denne statusen vil ikke være inkludert i rapporter og statistikk.

 

Tips!

 

Ønsker du egne statuser velg tannhjulet og følg beskrivelsen, ta utgangspunkt i en systemstatus og lag en egendefinert.
For å lage nye prosjekttyper velg tannhjulet i feltet for prosjekttyper.
Fyll deretter ut ønsket informasjon

 

Kategori

Kategori kan brukes som avdeling pr prosjekt, denne koden vil være med i lønnseksport.

 

Plassering av prosjekt

 

Ved å plassere prosjekt geografisk vil systemet vite hvor prosjektet er og på denne måten gi deg flere fordeler i systemet.

Om du bruker kjørebok vil turer til og fra denne lokasjonen automatisk få en tilkobling til prosjektet.
Bruker du Mannskapsliste vil byggekortleseren kunne koble seg automatisk til rett prosjekt.
Det blir lettere å velge rett prosjekt i appene ettersom prosjekter du befinner deg i nærheten av vil ligge øverst i listen.

 

Søk med adresse

 

1.For å plassere prosjekt trenger du bare å søke i feltet gatenavn. Her vil det gjøres et søk og du vil få forslag til adresse, velg rett adresse for å plassere prosjektet.
2.Om du ikke finner adressen din med en gang foreslår vi at du skriver: "Gatenavn"  "nummer", "stedsnavn"
3.Skriver du inn adresse uten å velge i listen vil du ikke plassere prosjektet. (Du må få frem kartet for å ha plassert prosjektet).
4.Husk å lagre

 

Søk i matrikkelen

1.Om du fyller inn kommunenr, Gnr og Bnr vil vi kunne plassere prosjektet ut i fra denne informasjonen. Dette skjer automatisk om du ikke allerede har plassert prosjektet.
2.Trykker du på knappen "Søk i matrikkelen" vil du få beskjed om hva du må fylle i og feltene vil markeres ut.
3.Har du plassert prosjektet og endrer i noen av de overnevnte feltene vil ikke prosjektet automatisk flyttes, og du må trykke på knappen "Søk i matrikkelen" for å søke med den nye dataen.
4.Husk å lagre

 

 

Prosjektplassering