Opprett inspeksjon

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Opprett inspeksjon

Det kan opprettes inspeksjoner fra min side.

 

Område

Velg område inspeksjonen skal knyttes til. Bedrift, eller et spesifikt prosjekt.

 

Maler

Er det satt opp maler kan en velge hvilken mal som skal brukes i de planlagte inspeksjonene. Malen vil da inneholde et oppsett med områder som vises under Agenda, og evt. oppsett av ansvarlig, deltakere og frekvens under Detaljer.
Malen kan tilpasses i oppsettet av en plan.
Maler kan være knyttet opp mot spesifikke inspeksjonstyper.

 

Agenda

I dette vinduet kan det legges til områder som skal vurderes i inspeksjonene.

Inspeksjonen kan også settes opp uten agenda.

 

Nytt område: Agendaen bygges opp av områder, med underliggende punkter. Disse punktene brukes som utgangspunkt når inspeksjoner skal gås. Punktene kan markeres for å opprette avvik.
Punktene kan settes opp med forhåndsdefinerte forlag til informasjon om et avvik som er basert på punktet. En kan for eksempel legge til en merkelapp/ tag.
Importere områder. Enten fra Holte sine områder, eller bedriftens opprettede områder.
Våre egne områder: Områder laget av egen bedrift. Områdene er filtrert etter inspeksjonstype.
Holtes områder: Områder laget av Holte.

 

Detaljer

 

I fanen «detaljer» setter en opp ulike kriterier for inspeksjonen.

 

Tittel: Obligatorisk
Beskrivelse (ved behov)
Deltakere - interne deltakere, kan velges blant firmaets ansatte
Startdato
Tidspunkt – fra og til
Eksterne deltakere: Det kan skrives inn nye deltakere eller hentes fra kontakter i HoltePortalen.
Kunde: Knytt kunde til inspeksjonen. Velg fra kontaktregisteret
Skal planen lagres som en ny mal? - Oppsettet lagres da som en av din bedrifts maler.

Opprett: Til slutt opprettes inspeksjonene. Da settes det opp en plan basert på valgte kriterier.

 

clip0374