Sende e-post

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Kontrakter og opplastede filer kan sendes som vedlegg på e-post direkte fra kontraktsmodulen. Valget for å sende på e-post finnes under Mer-knappen.

 

KONTRAKT_SendEpost1.1

 

 

Et annet alternativ, hvis du kun skal sende ett dokument, åpner du flervalgsknappen til høyre for filen. Valget Send på e-post vil da vises.

 

Merk!

For å kunne sende kontrakter på e-post, kreves det at disse har statusen «Ferdig». Rent teknisk betyr det at kontrakten blir omgjort til en PDF-fil slik at den kan sendes på epost.

Om du likevel ikke skulle være ferdig med kontrakten, eller må gjøre noen endringer, er det bare å endre statusen tilbake til «Pågår». Kontrakten vises da ikke lenger som en PDF-fil, men kan åpnes og tilpasses ytterligere.

 

 

Egen utboks

Alle e-poster som sendes fra prosjektet i Kontraktsmodulen, legges i egen utboks.

 

 

KONTRAKT_Utboks1.1

 

 

Ønsker du å se alle e-poster som er sendt i prosjektet, uavhengig av hvilken modul e-posten er sendt fra, åpner du Prosjektadministrasjon > E-post utboks. Her kan du også sortere etter posttype for bedre oversikt.