Opprette kontrakter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

For å kunne opprette kontrakter på et prosjekt, må man ha tilgang til modulen Kontrakt i Prosjektområdet.

 

1.Åpne Prosjektområdet og velg Kontrakt > Kontraktsliste i venstremenyen
2.Trykk på knappen 'Legg til kontrakt'
3.Et pop-up vindu åpnes, som er en plukkliste med alle tilgjengelige standardkontrakter. Her krysser du av for de kontraktene som skal følge prosjektet
4.Trykk på 'Velg' og valgte kontrakter er lagt til aktivt prosjekt. Kontraktene kan nå åpnes og fylles ut

 

 

Plukkliste med kontrakter

oPlukklisten viser som standard alle tilgjengelige kontrakter i HoltePortalen. Ved bruk av nedtrekksmenyen for valg av kontraktstype, kan du velge å se kun kontrakter mellom profesjonelle eller kun mot forbrukere. Gjør du et slikt valg blir det enklere å finne riktig kontrakt.
oHar man opprettet egne prosjektmaler i et hovedprosjekt, vil standard visning for underprosjekter være å vise disse kontraktsmalene. Se ev. egen hjelpetekst for Prosjektmal.
oPlukklisten har også et søkerfelt hvor man kan søke etter en bestemt kontrakt. Søk fungerer både etter nummer og navn.

 

 

KONTRAKT_Plukkliste 1.1