Knytt publisert hånbok til lisens

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

En publisert håndbok må knyttes til en lisenspakke. Det er lisensen virksomheten har fått tildelt av Holte for å kunne publisere faginnhold til utvalgte virksomheter.

Klikk på opprett lisenspakke
Skriv tittel på pakken
Lisensnummer skal  ved klikk på pilen vise lisensnummeret virksomheten har fått tildelt. Velg dette.
Marker håndboken eller håndbøkene som skal knyttes til lisensen
Lagre - og håndboken er publisert

 

 

 

 

 

clip0343