Lønnsarter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

LØNNSARTER

Her anbefaler vi å ta ut lønnsartliste fra det lønnssystemet dere benytter. Hvert lønnssystem har egen lønnsartliste. Sørg for at listen også inneholder konto nr. Slik er det lettere å legge til lønnsarter i Holte Time.

Legg til lønnsarter ved å klikke "Legg til", fyll inn nødvendig informasjon som lønnsart nr, navn på lønnsarten, beskrivelse og konto nr. Videre er det viktig å velge om lønnsarten skal være aktiv, skal inkluderes i mertiden,

og om lønnsarten skal være med i eksporten.

 

Lønnsart = samme lønnsart må legges inn i Holte Time som fra lønnssystemet

Navn = f.eks. fast lønn, eller timelønn

 

Lønnsartene blir med i eksporten til lønnssystemene og brukes for å beskrive om det er timelønn, fast lønn eller utlegg som skal være med på lønnseksporten.

Dette gjelder både registrerte timer og kostnader.

 

Det er viktig at samme lønnsarter blir lagt inn som du finner i lønnsystemet bedriften benytter! Er du usikker, ta kontakt med lønnsansvarlig eller regnskapsfører.

 

 

Lonnsarter