Risikoanalyse

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Risikoanalyse I HoltePortalen

 

 

Tilrettelegge for risikoanalyser
Gjennomføre risikoanalyser på virksomhetsnivå
Risikoanalyse på prosjektnivå
Risikoanalyse-app
Risikoanalyse på Min side – lesetilgang til alle ansatte

 

 

 

Tilrettelegge for risikoanalyser

For å få fullt utbytte av Holte Risikoanalyse bør det gjøres en jobb med tilrettelegging.

 

Muligheter:

 

predefinere risikoområder, arbeidsoppgaver, uønskede hendelser og risikotyper til bruk i risikoanalysene
sette opp maler til bruk i prosjekter

 

 

Risikoanalyse på virksomhetsnivå

Gjennomføre analyse som angår hele eller deler av virksomheten og som er uavhengig av prosjekter.

 

Risikoanalyse på prosjektnivå

Gjennomføre analyser i prosjektene.

 

 

Risikoanalyse-app

Det kan gjennomføres analyser på app. Videre har man tilgang til publiserte analyser fra appen.

 

 

Risikoanalyse på Min side – lesetilgang til alle ansatte

På min side vil alle ansatte ha tilgang til analyser som er publisert i virksomheten. Risikoanalyser i prosjekter er tilgjengelige dersom man er deltaker i prosjektet.