Typer

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Typer (Risikotyper)

Bedriften kan predefinere risikotyper til bruk i risikoanalyser.

Uønskede hendelser kan medføre tap av verdi, og tapt verdi kan differensieres.

 

Predefinerte risikotyper:

Holte har predefinert noen risikotyper. Disse kan ikke fjernes.

 

Handlingsvalg:

Opprett egne risikotyper
Endre risikotyper - dette innebærer at risikotypene også blir endret i pågående, fullførte og nye analyser
Slette risikotyper - det får ikke konsekvenser der risikotypen er benyttet tidligere

 

 

Typer