Oppsett

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Oppsett

Før man begynner bør man sette opp de innstillingene man ønsker og gjøre deg kjent med noen enkle funksjoner som vil gjøre det enklere å jobbe i ressursplanleggeren.

Velge kolonnebredde

For å velge kolonnebredden trykker man på «Innstillinger» i toppen av vinduet. Deretter kan man stille bredden opp og med ved å trykke på pilene eller man kan skrive inn ønsket bredde. Mulig man må prøve seg litt frem for å finne en bredde som  passer for deg. Desto høyere tall desto bredere blir kolonnene og man vil få bedre oversikt per dag, men man må navigere mer horisontalt for å se hele tidsavgrensningen.

Prosjekt - Innstillinger

Arbeidstid

Arbeidstiden hentes fra bedriften og kan ikke endres andre steder enn der. Ønsker man å se mer kan man trykker på «vis full dag» nederst til venstre i bildet.

Velge tidslinje og navigering

Man har mulighet til å velge hvilken tidslinje man ønsker oppe til venstre i bildet. Man kan velge mellom

Dag – en detaljert visning dag for dag

Arbeidsuke – Viser dagene mandag til fredag
Uke – Viser hele uken
Måned – Oversiktsvisning over en helt måned

Bedrift - Tidslinje

Standard visning der man har tidspunkter i tidslinjen er arbeidstiden valgt for bedriften. (Se tema velge arbeidstid). Ønsker man å lage oppgaver som strekker seg utover dette vil man kunne trykke på «Vis full dag» nede til venstre i bildet. Da vil man vise hele dagen fra 00:00 til 23:59. For å bytte tilbake til arbeidstimer kan man velge «vis arbeidstimer» samme sted nede til venstre.

For å navigere i bildet kan man benytte navigasjonspilene oppe til venstre. Ved å trykke på pilen som peker mot høyre vil man navigere en enhet frem. Det vil si at om man har månedsvisning på så vil man flytte deg en måned frem. Har man ukesvisning på vil man flytte deg en uke frem. Tilsvarende trykker man på pilen som peker mot venstre så flytter man deg en enhet tilbake.

Bedrift - Tidspunkt