Vanlige supportsaker

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

1: FÅR IKKE LAGRET KONTRAKT

 

Kontraktene lagrer seg ikke dersom det fortsatt gjenstår å fylle ut obligatoriske felter. Får man ikke lagret, må man rett og slett gå gjennom kontrakten og se om en finner steder hvor informasjon er påkrevd. Se da etter "Obligatorisk felt" i rødt og fyll ut påkrevd informasjon.

 

 

2: FEILMELDING VED UTSKRIFT/UTFYLLING

 

Teksten på denne siden er ikke komplett i forhold til den endelige utskriften av kontrakten.

 

Flere melder om at de får feilmelding under utfylling eller når de skal skrive ut kontrakten, men dette betyr rett og slett at utskriften av kontrakten vil inneholde mer informasjon enn det man ser under utfylling. Standard Norge har valgt å fjerne deler av kontrakten som kun inneholder tekst i «utfyllingsmodus» sånn at de delene som må fylles ut kommer tydeligere fram.

 

 

3: FEILMELDING VED BRUK AV KNAPPEN "REKALKULER ALT"

 

Feltene beregnes ikke automatisk. Trykk her for å gjøre utregningene komplette.

Som pkt. 2 er også dette kun til informasjon sånn at man ser knappen. Hvis kontraktsummen ser riktig ut, er alt i skjønneste orden.

 

 

4: FÅR IKKE LASTET OPP VEDLEGG

 

I enkelte kontrakter finnes knappen "Legg til vedlegg". Det eneste denne knappen gjør, er å legge til en ekstra rad i tabellen over hvilke kontraktsdokumenter som inngår i kontrakten. Det er altså ingen filer som kan lastes opp.