Time

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Timer

Dette bilde gir deg oversikten over forventede timer fra tilbud eller fra "Legg til forenklet tilbud". Den gir deg informasjon om hva den forventede kostnaden blir,

samt forventede inntekter. Alt dette basert på selvkost som du har lagt inn av informasjon tidligere, i enten tilbud eller forenklet tilbud.

 

project-time-overview

Forventede timer

Her får du en oversikt over timer du forventer å bruke, samt inntekter knyttet til dette.

 

Påløpte timer

Når timer blir registrert og låst på prosjektet, vil systemet gi deg oversikt over påløpte timer, kontra timer som er estimert å bruke. Du vil se antall timer fordelt på fakturerbare aktiviteter og ikke fakturerbare aktiviteter.

Dersom noen av dine aktiviteter ikke er fakturerbare aktiviteter, vil disse vises som påløpt selvkost, men ikke som fakturerbar.

 

Fakturerte timer

Etter hvert som du sender fakturaer, vil disse synes her. Systemet vil da gi deg informasjon om timer som er utfakturert og timer som gjenstår å fakturere. Slik kan du holde oversikten på når det er viktig å sende faktura.

 

project-cashflow-invoice