Varslinger

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Varslinger

 

Trykker du på bjellen i toppen vil du få mulighet til å sette opp varslinger i personalstyringen.

 

Utløpsdato for byggekort
Utløpsdato for kurs

 

Forts. under bildet

Varslinger_liste

 

Byggekort utløpsdato

 

Ønsker du en varsling på når byggekortene til dine brukere går ut, da kan du få dette ved å sette opp en varslingsregel i personalstyringen. En forutsetning for at dette skal varsles er at du har fyllt inn

utløpsdato for byggekortet på de forskjellige brukerne dine. Dette finner du inne på detaljer når du redigerer en bruker.

 

1.Velg først fanen for "Byggekort utløpsdato"
2.Aktiver varslingen ved å huke av sjekkboksen
3.Velg hvem som skal motta varslingen i "Mottakere". Her kan du velge en eller flere spesifikke brukere eller "Administrator" , som vil sende til alle systemadministratorer i systemet ditt.
4.Velg hvor lenge i forkant du ønsker å bli varslet.
5.Velg hvordan du ønsker å motta varslingen. (System må velges, epost og push på mobil er valgfritt)

 

Byggekort varsling

 

Utløpsdato kurs

 

Ønsker du en varsling på når forskjellige kurs er utløpt, kan du få dette ved å sette opp en varslingsregel i personalstyringen. En forutsetning for at dette skal varsles er at du har fyllt inn

utløpsdato for kursene på de forskjellige brukerne dine. Dette finner du inne på kurs når du redigerer en bruker. Se eget tema for å lære mer om kurs.

 

 

6.Velg først fanen for "Utløpsdato kurs"
7.Aktiver varslingen ved å huke av sjekkboksen
8.Velg hvem som skal motta varslingen i "Mottakere". Her kan du velge en eller flere spesifikke brukere eller "Administrator" , som vil sende til alle systemadministratorer i systemet ditt.
9.Velg hvor lenge i forkant du ønsker å bli varslet.
10.Velg hvordan du ønsker å motta varslingen. (System må velges, epost og push på mobil er valgfritt)

 

expiration date training