Tilbud

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Holte Tilbud er beregnet til å lage tilbud for små og mellomstore jobber/oppdrag. Tilbud inneholder et kalkyleverktøy som gir deg muligheten til å kalkulere jobber, men du har også mulighet til å benytte deg av egne prisfiler og tomme varelinjer.  Holte Tilbud er en egen modul som krever egen lisens, det kreves utvidet lisens for å få tilgang til Holte Prisbase.

 

 

 

company-offer-first page