Oversikt

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Her finnes oversikt over antall timer registrert hittil denne måneden og mertid hittil.

 

Grafisk fremstilling av antall timer inneværende år fordelt på prosjekt

Hold musepeker over søylene for å se antall timer pr prosjekt i de ulike månedene

 

Grafisk fremstilling av antall timer inneværende år fordelt på aktivitet.

Hold musepeker over søylene for å se antall timer pr aktivitet i de ulike månedene

 

Oversikt gir også informasjon om fravær ført i perioden.

 

Oversikt