Egendefinerte sjekklister

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Egendefinerte sjekklister

Under egendefinerte sjekklister kan virksomheten lage egne sjekklister. Maler kan lages helt fra bunn av, eller en kan bruke andre maler, for eksempel Holte-malene som et utgangspunkt.

Sjekklister som settes opp her kan benyttes direkte i prosjekter og også brukes i prosjektmaler. Sjekklister som brukes i en eller flere prosjektmaler kan revideres/ oppdateres her.

Sjekklisten vil dermed også oppdateres i prosjektmaler den er lagt til i.

Sjekklister får dato for når de er opprettet.

Bruk grupper for å lage den strukturen på sjekklistemalene som dere foretrekker.

 

Vis Maler

Systemmaler kan legges inn i egendefinerte maler, og evt. redigeres. Det samme gjelder evt. Prosjektmaler.

 

Eksport/ Import – deling av sjekklistemaler

Egendefinerte maler kan eksporteres som fil. Denne filen kan importeres av andre brukere av HoltePortalen som får tilsendt denne fila. Dette gir mulighet for deling av sjekklistemaler.

Brukes eksportknappen på toppen av siden, vil alle sjekklister eksporteres til fila.

Alternativt kan man åpne en gruppe og eksportere kun sjekklister som ligger i gruppa.

 

clip0420