Kjøretøy

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Kjøretøy

 

Under menyvalget kjøretøy ser du aller registrete kjøretøy i bedriften, du kan opprette nye kjøretøy i bedriften her. I tillegg til det vil du kunne ha oversikt over alt bilhold i dette området.

 

Kjoretoy

 

Navn: Navnet du har gikk kjøretøyet

Merke: Merket til kjøretøyet (lagt inn mauelt eller via API)

Modell: Bilmodellen til kjøretøyet (lagt inn mauelt eller via API)

Registreringsnummer: Kjøretøyets registreringsnummer

Gruppe: Gruppen kjøretøyet tilhører

GPS-logger/id: ID til kjøreboken som står i kjøretøyet

Brukstype: Brukstypen som er gitt til kjøretøyet (ser mer her)

Vis i kart: Kom kjøretøyet vises i kart eller ikke

EU-kontroll: Neste EU-kontroll oghvor mange dager det er til

Service om (km): Hvor mange kilometer det er til neste service

Service om (dager): Hvor mange dager det er til neste service

Kilometerstand: Estimert kilometerstand for kjøretøyet. Regnet ut fra sist registrerte kilometerstand pluss registrerte kilometer fra kjøreboken

Registrert kilometerstand: Siste registrering av kilometerstand

Siste aktivitet: Siste gang kjøretøyet var aktiv. Et varsel vil vises om kjøretøyet ikke har vært aktiv på tre dager.

 

Detaljer

 

Alle detaljer du kan registere om kjøretøyet. Les her for mer informasjon.

 

Arbeidstid

 

Legg inn arbeidstiden til kjøretøyet. Les her for mer informasjon.

 

Utslipp

 

Velg utslipp og drivstofftype til kjøretøyet samt CO2 og NOx per kilometer for å kunne måle utslippet til kjøretøyet basert på bruk. Bruker du API vil verdiene komme inn automatisk.

 

Velg type tur og periode for å se utslippet i perioden. Registrerte kilometer er kimometer registrert av kjøreboken med valgte filtere.

 

 

Utslipp

 

EU-kontroll

 

Få oversikt og bli varslet om kommende EU-kontroller.

 

Bruker du API vil siste EU-kontroll og neste EU-kontroll komme inn automatisk. Har du valgt å ikke bruke API kan du legge inn dette manuelt.

 

Sett opp varsel

 

For å sette opp varsel om kommende EU-kontroller trykker du på bjellen og går til fanen for  "Neste EU-kontroll". Her velger du "Aktivert" for å slå på varselet, hvem som skal motta varselet og hvor mange dager i forveien de skal motta varselet. Velg også hvorden de skal varsles.

 

Varsel neste EU-kontroll

 

Planlegg EU-kontroll

 

Når det nærmer seg en EU-kontroll kan du planlegge en kontroll ved å lage en vedlikeholdsoppgave. Trykk på "Planlegg EU-kontroll" for å planlegge en kontroll.

 

Velg dato for kontroll
Skriv inn hvem som skal utføre kontrollen
Skriv en kommentar om ønskelig.
Den planlagte servicen kan varsles sjåfør (eller andre brukere) av kjøretøyet når det nærmer seg. For å slå dette på trykk åp bjellen og velg "Planlagt service"

 

Planlegg EU-kontroll

 

Gjennomfør EU-kontroll

 

Når kontrollen er uført kan du også gjennomføre den i systemet. Trykk på "Gjennomfør" for å uføre kontroll.

 

Du kan endre på informasjonen når du gjennomfører servicen
Du kan laste opp dokumentasjon tilhørende kontrollen for å ha dette lagret på kjøretøyet i systemet
Lagre for å gjennomføre kontrollen

 

EU-kontroll

 

 

Gjennomfor service

 

Service

 

Du kan få oversikt over neste service samt bli varslet om planlagte servicer. Oppsettet av dette gjør du under fanen "Service".

 

Har du gjennomført servicer i systemet før vil forrige service dato og kilometer være fylt ut, om det er første gangen kan du fylle ut manuelt. Fyll deretter inn serviceintervall for dager og kilometer. Dette vil hjelpe deg å finne ut når det er tid for neste service.

 

Service

 

Sett opp varsel

 

For å sette opp varsel om kommende servicer trykker du på bjellen og går til fanen for  "Neste kilometerstand for service" og "Neste periodiske service". Her velger du "Aktivert" for å slå på varselet, hvem som skal motta varselet og hvor mange dager i forveien de skal motta varselet for "Neste periodiske service"  og hvor mange kilometer i forvegen for "Neste kilometerstand for service". Kilometerne baserer seg på estimert kilometerstand for kjøretøyet Velg også hvordan de skal varsles.

 

Neste kilometerstand for service

 

Neste periodiske service

 

 

Planlegg Service

 

Når det nærmer seg en service kan du planlegge en ved å lage en vedlikeholdsoppgave. Trykk på "Planlegg service" for å planlegge en kontroll.

 

Velg dato for kontroll
Skriv inn hvem som skal utføre kontrollen
Skriv en kommentar om ønskelig.
Den planlagte servicen kan varsles sjåfør (eller andre brukere) av kjøretøyet når det nærmer seg. For å slå dette på trykk åp bjellen og velg "Planlagt service"

 

Planlegg service

 

Gjennomfør service

 

Når kontrollen er uført kan du også gjennomføre den i systemet. Trykk på "Gjennomfør" for å uføre kontroll.

 

Du kan endre på informasjonen når du gjennomfører servicen
HUSK! Legg inn kilometerstand ved servicetidspunkt
Du kan laste opp dokumentasjon tilhørende kontrollen for å ha dette lagret på kjøretøyet i systemet
Lagre for å gjennomføre kontrollen
Etter du trykker lagre vil du få et spørsmål om du vil registrere kilometerstand i servicen som ny manuell registrering. Trykker du ja her, vil du registrere ny manuell kilometerstand.

 

Gjennomfor service 1

 

 

Vedlikehold

 

I fanen for vedlikehold kan du planlegge og dokumentere alt annet bilhold for kjøretøyet.

 

Vedlikehold

 

Planlegg Vedlikehold

 

Trykk på "Planlegg vedlikehold" for å planlegge en kontroll.

 

Velg dato for kontroll
Velg type vedlikehold (du kan lage egne typer ved å trykke på tannhjulet)
Skriv inn hvem som skal utføre kontrollen
Skriv en kommentar om ønskelig.
Det planlagte vedlikeholdet kan varsles sjåfør (eller andre brukere) av kjøretøyet når det nærmer seg. For å slå dette på trykk åp bjellen og velg "Planlagt service"

 

Planlegg vedlikehold

 

Gjennomfør vedlikehold

 

Når vedlikeholdet er uført kan du også gjennomføre den i systemet. Trykk på "Gjennomfør" for å uføre.

 

Du kan endre på informasjonen når du gjennomfører servicen
Du kan laste opp dokumentasjon tilhørende kontrollen for å ha dette lagret på kjøretøyet i systemet
Lagre for å gjennomføre kontrollen

 

Gjennomfor vedlikehold

 

Bil- /Brukerkobling

 

Du kan legge inn førere av kjøretøyet inne på bil brukerkoblinger. Les her for å lære hvordan

 

Kilometerstand

 

Registrer manuell kilometerstand for kjøretøyet. Bør gjøres 1 gang i mnd. Les her for å lære hvordan

 

Avtaler

 

Har du noen avtaler (feks leasing) kan disse lagres under fanen "Avtaler"

 

avtaler bil

 

Ny avtale

 

Trykk på "Ny avtale" for å legge inn avtale.

 

Velg utløpsdato for avtalen
Velg type avtale
Skriv en kommentar om ønskelig.
Utløpsdato for avtalen kan varsles sjåfør (eller andre brukere) av kjøretøyet når det nærmer seg. For å slå dette på trykk åp bjellen og velg "Planlagt service"

 

Fullfør avtale

 

Når avtaleperioden er over gjennomføre den i systemet. Trykk på "Gjennomfør" for å uføre.

 

Du kan endre på informasjonen om du ønsker
Du kan laste opp dokumentasjon tilhørende avtalen for å ha dette lagret på kjøretøyet i systemet
Lagre for å fullføre avtalen