Risikoanalyse

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Gjennomføre en analyse

 

Analysen går ut på å peke på mulige uønskede hendelser, analysere risiko for at uønsket hendelse inntreffer og dernest vurdere og legge til risikoreduserende tiltak.

 

Ny analyse – bruke mal eller bygge opp analysen fra grunnen av.

Bruker man en mal, vil analysen ha en struktur som kan brukes som utgangspunkt for analysen.

 

clip0408

 

 

 

Sette opp en analyse – analyseobjektene

Legg til risikoområde/ risikoområder
Legg til arbeidsaktiviteter under risikoområder
Knytt mulige uønskete hendelser til Risikoområde/ arbeidsaktivitet.
Velg dernest en risikotype som kan knyttes til den uønskede hendelse (eks. personskade

 

 

Når man legger til risikoområder, arbeidsaktiviteter og uønskete hendelser kan en enten velge i en meny av predefinerte objekter. Disse må virksomheten selv definere i Bedriftsområdet\Risikoanalyse. Eller så kan en skrive inn nye objekter og legge dem til ved å klippe på pluss-knappen. Slike nye objekter som legges til kan en velge å lagre til senere bruk eller velge å ikke lagre.

 

clip0411

 

 

Slette eller kopiere analyseobjekter

 

En kan slette objekter. Videre kan kan kopiere objekter. Dette kan være relevant dersom en ønsker å analyse en uønsket hendelse opp mot flere typer av konsekvenser.

 

clip0413

 

 

 

Ytterligere utdypning av en mulig uønsket hendelse

En åpner analyseobjektet ved å trykke knappen "Endre".  Det lan legges til mer informasjon om den uønskete hendelsen.

Beskrivelsesfelt
Mulige årsaker til at en uønsket hendelse kan inntreffe
Lokasjon: stedet en uønsket hendelse kan inntreffe
Tidsrom: Når uønsket hendelse kan inntreffe

 

 

clip0412

 

 

En uønsket hendelses sannsynlighet og konsekvens

Sannsynlighet og konsekvens registreres på en skala fra 1-5 der 1 er lav sannsynlighet og liten konsekvens og 5 er Høy konsekvens/sannsynlighet.

 

Sannsynlighet og konsekvens kan registreres to ganger, både før tiltak er gjennomført og sannsynlighet og risiko forutsatt at risikoreduserende tiltak er gjennomført.

 

 

Risikoreduserende tiltak

Risikoreduserende tiltak kan defineres på to måter:

Som oppgaver som noen får ansvar for å utkvittere. Tiltakene kan utkvitteres i oppgavesystemet i HoltePortalen, på web eller app. Oppgaver som brukes i en analyse kan knyttes til flere uønskete hendelser i den samme analysen.
Tiltak beskrevet som ren tekst

 

clip0414

 

 

 

Publisering - tilgjengeliggjøring av en analyse

Når en analyse er ferdig, kan den publiseres. Det innebærer at den blir tilgjengeliggjort på min side for alle ansatte dersom det er en analyse på bedriftsnivå, eller alle prosjektdeltakere dersom analysen er knyttet til et prosjekt.

 

En publisert analyse kan ikke redigeres, men dersom den avpubliseres kan en redigere analysen. Når analysen er avpublisert vil den ikke lenger vises for ansatte/ prosjektdeltakere.

 

clip0415

 

 

Risikomatrisen - Hvordan risiko synliggjøres

Resultatet av en risikoanalyse vises i en risikomatrise. Den angir risikoer etter plassering på dimensjonene sannsynlighet og konsekvens. Matrisen viser risiko i nåsituasjon (live risiko), risiko før risikoreduserende tiltak og risiko etter tiltak. "Live"- risiko betyr risiko basert på risikoreduserende tiltak som er gjennomført på det tidspunktet du sjekker matrisen.

 

 

 

clip0416

 

 

 

Visning av analyser

 

Inkluder fjernede: Risikoanalyser som er fjernet vises og kan evt. gjenåpnes.

 

 

Rapport

Rapport som viser data fra risikoanalysen

 

 

Oppgaver

Liste over risikoreduserende tiltak knyttet til en risikoanalyse

 

clip0417