Sjekklister

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Sjekklister i prosjektdelen av systemet er der man:

Setter opp sjekklister for prosjektet
Følger med på fremdrift i utfylling av sjekklister
Finner data fra utfylte sjekklister

 

 

 

Prosjekt sjekklister intro