Eksempel på standardtekster

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Her er ett eksempel på hva som kan være med i tilbudsbrev til kunde.

 

 

Viser til hyggelig kontakt, og sender som avtalt prisoverslag på arbeid utført på ..............

 

Med i prisoverslaget:

Arbeider utført utover avtale utføres etter timesats kr 000,- eks.mva.

 

HMS ansvar:

Etter byggherreforskriften hviler det et helse, miljø og sikkerhetsansvar på byggherre.

Vi inngår mer enn gjerne en avtale slik at Byggmester ....................... ivaretar kravene i §7-8 og 9 i byggherreforskriften.

HMS arbeidet utføres på timebasis kr 000;-eks. mva.

 

Underleverandører:

Vi har knyttet til oss seriøse underleverandører innen bl.a. graving, muring, elektro og vvs.

Ved å benytte disse underleverandørene, vil vi få god framdrift i hele prosjektet da vi gjennom år med godt samarbeid har opparbeidet oss en prioritet.

Vi beregner oss IKKE fortjeneste på underleverandører, men fakturerer på timebasis kr 000,- eks. mva. for medgått tid til koordinering.

 

Materialfortjeneste:

Byggmester ................. beregner seg 15% materialfortjeneste på våre netto materialpriser.

Dokumentasjon på våre nettopriser vedlegges faktura.

 

Fakturering:

Vi fakturerer ut fra medgåtte materialer og timeforbruk til nærmere avtalte intervaller.

 

Timeregistrering:

Vi fører daglig en logg over medgåtte timer og utført arbeid

Denne loggen gir dere som kunde mulighet for å følge framdriften og kostnader mellom faktureringsintervallene.

 

Ikke med i prisoverslaget:

Stillaser, container, håndtering og deponering av søppel:

Detter er ikke inkl. i overslaget, men faktureres i etterkant etter uttak, mengder og medgått tid.

 

Mulig tid for oppstart:

Ønsker dere å benytte dere av oss, send gjerne en tilbakemelding eller ring 00 0000 00 så raskt som mulig slik at vi får satt jobben inn på framdriftsplanen.

Vi håper dere finner tilbudet interessant og ser fram til dere positive tilbakemelding.

 

 

Med vennlig hilsen